Blandit lupatum

Vi erbjuder effektiva och servicelösningar liksom enkla standardtjänster som lämpar sig för geografiskt spridda organisationer och är anpassade för både offentligt verksamhet, företag och konsumentmarknaden. Vi kompletterar och stärker våra partners erbjudanden vilket gynnar slutkunden som får en heltäckande lösning som omfattar alla IT-tjänster och all support de behöver.

Snabbt på plats för att hjälpa – tack vare unik geografisk täckning. Med 2 200 medarbetare, 76 servicekontor, 8 moderna verkstäder, 76 service points, 8 moderna och effektiva verkstäder, ett framgångsrikt koncept av Teknisk Kurirer och i tillägg till det ett stort antal kontrakterade underleverantörer i Norden och Baltikum, erbjuder InfoCare en av marknadens mest effektiva leveransprocesser.

Totalt leverantörsoberoende stöder ert val av IT-miljö, produktbredd och märkesval.